کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   تذکره نشتر عشق
تذکره نشتر عشق
زبان: فارسی
نویسنده: حسینقلی عظیم آبادی
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > شاعران هندی > سرگذشتنامه و کتابشناسی، شاعران‌ ه‍ن‍دی (فارسی هندی) > قرن 13ق. > سرگذشتنامه، شعر فارسی > مجموعه ها
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎5‎4‎3‎ ‎/‎ح‎5
تذکره نشتر عشق
تذکره نشتر عشق
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف حسین قلی خان عظیم آبادی؛ تصحیح و تعلیقات کمال حاج سیدجوادی
سرشناسه: عظیم آبادی،حسینقلی
با تعلیق: کمال حاج سید جوادی
مصحح: کمال حاج سید جوادی
رده دیویی: ۸فا۱/ ۵۰۹
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک (ج.1): ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۴۶-۷-۱
شابک (ج.2): ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۴۷-۴
فروست (ج. 1و2): میراث مکتوب؛ ۲۴۵. زبان و ادبیات فارسی؛ ۵۷
یادداشت: کتابنامه (ج.۲): ص. [۲۵۶۱]- ۲۵۸۰ و نمایه در انتهای جلد ۲/۲
همچنین نگاه کنید
حسینقلی عظیم آبادی حسینقلی عظیم آبادی (نویسنده)
کمال حاج سید جوادی کمال حاج سید جوادی (با تعلیق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)