کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   دره نادره
دره نادره
عنوان فرعی: تاریخ عصر نادرشاه
زبان: فارسی، عربی
به کوشش: دکتر سید جعفر شهیدی
نویسنده: میرزا مهدی خان استرآبادی
سرعنوان موضوعی: نادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‌۱۱۶۰ - ۱۱۰۰ق.، ایران > تاریخ > افشاریان، ق‌۱۲۱۸ - ۱۱۴۸، نثر فارسی > قرن12ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎2‎6‎5‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎د‎4
دره نادره
دره نادره
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
شرح پدیدآور: مهدیخان استرآبادی؛ به اهتمام جعفر شهیدی
سرشناسه: استرآبادی‌، محمدمهدی‌ بن‌ محمدنصیر، -۱۱۸۰ق.
رده دیویی: ۹۵۵/۰۷۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۵-۷۱۶-۶
یادداشت: چاپ اول: ۱۳۴۱ و کتابنامه‌: ص‌. [نب‌] - س‌. و نمایه