کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن)
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن)
زبان: فارسی
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی
سرعنوان موضوعی: شاعران ایرانی > قرن10ق. > سرگذشتنامه، شعر فارسی > قرن10ق. > مجموعه ها
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎7‎5‎1‎ ‎/‎ت‎7‎ ‎خ‎8‎5
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن)
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف میرتقی الدین کاشانی؛ تصحیح نفیسه ایرانی
مصحح: نفیسه ایرانی
رده دیویی: ۸فا۱/ ۴۰۹
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۷۱-۹
فروست: مرکز پژوهشی میراث مکتوب؛ ۲۶۰. زبان و ادبیات فارسی؛ ۶۱
یادداشت: واژه نامه و کتابنامه: ص. [۴۷۵]- ۴۷۹؛ همچنین به صورت زیرنویس
همچنین نگاه کنید
میر تقی الدین کاشانی میر تقی الدین کاشانی (نویسنده)
نفیسه ایرانی نفیسه ایرانی (مصحح)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)