کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   تعلیقات
تعلیقات
زبان: فارسی
نویسنده: میرقوام الدین محمد رازی تهرانی
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎0‎2‎9‎ ‎/‎ع‎9
دو رساله فلسفی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: میر قوام الدین محمد رازی تهرانی
با تعلیق: علی اوجبی
مصحح: علی اوجبی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۴۲۲-۱۶۵-۶
فروست: کتابخانه‌ موزه‌ و مرکز ‌اسناد مجلس‌ شور‌ا‌ی‌ ‌اسلامی‌؛ ۴۷
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۱۸۹] - ۱۹۱؛ ‌همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نمونه.
رساله عین الحکمه از همین نویسنده و مصحح در سال ١٣٧٤ توسط دفتر نشر میراث مکتوب نیز منتشر شده است.