کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   تقویم التواریخ
تقویم التواریخ
زبان: ترکی
نویسنده: مصطفی بن عبدالله چلپی
آثار مرتبط
ترجمه تقویم التواریخ (سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 ه. ق) ۱. ترجمه تقویم التواریخ (سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 ه. ق) (ترجمه با عنوان)
مترجم: ناشناس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، مصحح: میر هاشم محدث
همچنین نگاه کنید
حاجی خلیفة مصطفی بن عبدالله چلپی (نویسنده)