کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   امام زادگان / انساب و سادات   /   عبدالعظیم الحسنی حیاته ومسنده
عبدالعظیم الحسنی حیاته ومسنده
زبان: عربی
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎3‎/‎5‎ ‎/‎ع‎2‎ ‎ع‎6
زندگانی حضرت عبد العظیم الحسنی علیه السلام
زندگانی حضرت عبد العظیم الحسنی علیه السلام
عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
شرح پدیدآور: تالیف و نگارش عزیز الله عطاردی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: در انتهای این جلد عکس هایی از خط علماء و عکس هایی از حرم امامزاده می باشد
آثار مرتبط
زندگانی حضرت عبد العظیم الحسنی علیه السلام ۱. زندگانی حضرت عبد العظیم الحسنی علیه السلام (ترجمه با عنوان)
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
همچنین نگاه کنید
شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی (نویسنده)
عطارد عطارد (ناشر)