کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   امام حسین علیه السلام   /   الخصائص الحسینیة
الخصائص الحسینیة
زبان: عربی
نویسنده: شیخ جعفر شوشتری
سرعنوان موضوعی: حسین بن علی (ع)،امام سوم ،4ـ61ق، واقعه کربلا، 61ق.
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎4‎1‎ ‎/‎ش‎9‎ ‎خ‎6
الخصائص الحسینیة
الخصائص الحسینیة
شریف الرضی، چاپ چهارم، قم، ۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف جعفر التستری
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
تاریخ افست: 1956م.
محل افست: نجف
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
اشک روان بر امیر کاروان ۱. اشک روان بر امیر کاروان (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد حسین شهرستانی
مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب الجزائری، چاپ اول، قم، ۱۸ ذی الحجه ۱۴۱۳ق.
همچنین نگاه کنید
شیخ جعفر شوشتری شیخ جعفر شوشتری (نویسنده)
شریف الرضی شریف الرضی (ناشر)
مطبعة الحیدریة مطبعة الحیدریة (افست)
میر عثمان علیخان بهادر میر عثمان علیخان بهادر (افست)