کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان
جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان
زبان: فارسی
نویسنده: گولیلمو برشه
مترجم: یوسف خان مؤدب الملک
سرعنوان موضوعی: ونیز > روابط خارجی > ایران، ایران > روابط خارجی > ونیز
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎3‎ ‎/‎ب‎4‎ ‎ج‎8
ضمیمه آینه میراث- 32
ضمیمه آینه میراث- 32
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
شرح پدیدآور: گولیلمو برشه؛ ترجمه یوسف خان مؤدب الملک؛ پژوهش و تصحیح محسن بهرام نژاد و صاحب امتیاز مرکز پژوهشی میراث مکتوب؛ مدیر مسئول اکبر ایرانی؛ سردبیر مجدالدین کیوانی
سرشناسه: برشه، گولیلمو
محقق: محسن بهرام نژاد
مصحح: محسن بهرام نژاد
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شاپا: ۱۵۶۱-۹۴۰۰
یادداشت: کتابنامه: ص.[۹۵]- ۹۹؛ همچنین به صورت زیرنویس و آینه میراث، سال یازدهم، ضمیمه شماره ۳۲، سال ۱۳۹۲