کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات   /   فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی
رده کنگره: ‎P‎E‎ ‎1‎6‎4‎5‎ ‎/‎ح‎7‎ ‎ف‎2
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی
فرهنگ معاصر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: علی محمد حق شناس، حسین سامعی، نرگس انتخابی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تنالگان: تدوین در واحد پژوهش فرهنگ معاصر
توضیح: جدول.
همچنین نگاه کنید
علی محمد حق شناس علی محمد حق شناس (نویسنده)
حسین سامعی حسین سامعی (نویسنده)
نرگس انتخابی نرگس انتخابی (نویسنده)
فرهنگ معاصر فرهنگ معاصر (ناشر)