کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات   /   فرهنگ مترجم
فرهنگ مترجم
زبان: فارسی، انگلیسی
نویسنده: غلامحسین صدری افشار
رده کنگره: ‎P‎E‎ ‎1‎4‎9‎8‎ ‎/‎ف‎4
فرهنگ مترجم
انتشارات نیلوفر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
شرح پدیدآور: تالیف غلامحسین صدری افشار...[و دیگران‌]
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌ ۱۲ - ۷
چاپ‌ چهارم‌: ۳۰۰۰۰۱۳۸۲ ریال‌ :‎ISPN ۹۶۴-۴۴۸-۰۹۲-۹‬
این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۶۳ تحت‌ عنوان‌: فرهنگ‌ مترجم‌: انگلیسی‌ - فارسی‌، فارسی‌ - انگلیسی‌ توسط انتشارات‌ آفتاب‌ منتشر شده‌ است‌.
همچنین نگاه کنید
غلامحسین صدری افشار غلامحسین صدری افشار (نویسنده)
انتشارات نیلوفر انتشارات نیلوفر (ناشر)