کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (1433- 907 ه.ق.)
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (1433- 907 ه.ق.)
زبان: فارسی
نویسنده: الهه محبوب فریمانی
سرعنوان موضوعی: سازمان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ناد آستان قدس رضوی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎آ‎5‎ ‎ت‎2
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (1433- 907 ه.ق.)
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (1433- 907 ه.ق.)
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۹۰ش.
شرح پدیدآور: الهه محبوب فریمانی
سرشناسه: محبوب فریمانی، الهه، ۱۳۵۵-
رده دیویی: ۰۱۵/۵۵
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵-۲۵۶-۳