کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة
الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة
عنوان قراردادی: البهجه المرضیة فی شرح الالفیه. شرح، الفیه. شرح
زبان: عربی
نویسنده: محمدباقر بن محمد نقی شفتی
سرعنوان موضوعی: سیوطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ۹۱۱ - ۸۴۹ق > ال‍ب‍ه‍ج‍ه‌ ال‍م‍رض‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ الال‍ف‍ی‍ه‌ > نقد و تفسیر، ابن م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۶۷۲ - ۶۰۰ق‌ > الفیه > نقد و تفسیر، زبان عربی > نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎الف‎7‎0‎2‎1‎5
الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة
الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة
شب افروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدباقربن محمد نقی الشفتی؛ تحقیق مکتبة مسجد السید حجة الاسلام
سرشناسه: شفتی، سیدمحمدباقر
محقق: مکتبة مسجد السید حجة الاسلام
رده دیویی: ۴۹۲/۷۵
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۹۰۲-۳-۹
فروست: منشورات مکتبة مسجد السید حجة الاسلام الشفتی؛ ۱۹
یادداشت: این کتاب شرحی بر کتاب «البهجه المرضیه فی شرح الالفیه» تالیف عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی بوده که خود نیز شرحی بر «الفیه» ابن مالک است و نمایه و کتابنامه: ص. [۷۰۹]- ۷۲۴- همچنین به صورت زیرنویس
آثار مرتبط
البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک ۱. البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک (شرح برای)
سرشناسه: عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی
نویسنده: جلال الدین سیوطی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هشتم، قم، ۱۴۱۶ق.، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
سید الشهداء، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.، با تعلیق: میرزا ابوطالب اصفهانی
موسسه اسماعیلیان، چاپ پنجم، قم، ۲ش.، 2 جلد، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
• البهجة المرضیة، برادران علمی، تهران، ۲ش.، خطاط: عبدالرحیم تبریزی