کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   سهل نامه
سهل نامه
عنوان فرعی: پژوهشی درباره سهل تستری، آراء و شاگردان وی
زبان: فارسی
نویسنده: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎8‎/‎4‎ ‎/‎س‎9‎ ‎ط‎2
ضمیمه آینه میراث- 37
ضمیمه آینه میراث- 37
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
شرح پدیدآور: محمد طباطبائی بهبهانی (منصور)؛ صاحب امتیاز مرکز پژوهشی میراث مکتوب؛ مدیر مسئول اکبر ایرانی؛ سردبیر مجدالدین کیوانی
سرشناسه: طباطبائی بهبهانی، محمد
رده دیویی: ۲۹۷/۸۹۲۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
یادداشت: آینه میراث، سال دوازدهم، ضمیمه شماره ۳۷، سال ۱۳۹۳