کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   اخلاق اسلامی   /   معدن الجواهر و ریاضة الخواطر
معدن الجواهر و ریاضة الخواطر
عنوان قراردادی: [معدن‌ الجواهر و تنبیه‌ الخواطر]
زبان: عربی
نویسنده: محمد کراجکی
سرعنوان موضوعی: اندرزنامه ها، اخلاق اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎4‎9‎ ‎/‎ک‎8‎ ‎م‎6
معدن الجواهر و ریاضة الخواطر
معدن الجواهر و ریاضة الخواطر
مطبعة مهر استوار، قم، ۱۳۹۴ق.
شرح پدیدآور: تالیف أبی الفتح محمد بن علی الکراجکی؛ تحقیق احمد الحسینی
محقق: ابن عنبه
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
آثار مرتبط
نزهة النواظر ترجمه‌ معدن‌ الجواهر کراجکی‌ ۱. نزهة النواظر ترجمه‌ معدن‌ الجواهر کراجکی‌ (ترجمه با عنوان)
شامل احادیث اخلاقی
مترجم: شیخ عباس قمی
موسسه در راه حق، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.، مصحح: شیخ عباس قمی
همچنین نگاه کنید
محمد کراجکی محمد کراجکی (نویسنده)
معدن الجواهر و ریاض الخواطر معدن الجواهر و ریاض الخواطر (نسخه خطی)
ابن عنبه ابن عنبه (محقق)
مطبعة مهر استوار مطبعة مهر استوار (ناشر)