کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   منظومه گوی و چوگان «کارنامه»
منظومه گوی و چوگان «کارنامه»
زبان: فارسی
نویسنده: محمدقاسم قاسمی گنابادی
منظوم: ۱
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن10ق.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎6‎0‎8‎4‎ ‎/‎گ‎9‎
ضمیمه آینه میراث- 34
ضمیمه آینه میراث- 34
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۳ش.
شرح پدیدآور: سروده قاسمی گنابادی؛ مقدمه، تصحیحات و تعلیقات بهرام گرامی، زهرا مجیدی (یوسفی) و صاحب امتیاز مرکز پژوهشی میراث مکتوب؛ مدیر مسئول اکبر ایرانی، سردبیر مجدالدین کیوانی
سرشناسه: قاسمی‌ گنابادی‌‏‫، محمدقاسم‌‬‏‫، ۹۳۰- ۹۸۲ق.
با مقدمه: بهرام گرامی و زهرا مجیدی
با تعلیق: بهرام گرامی و زهرا مجیدی
مصحح: بهرام گرامی و زهرا مجیدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
یادداشت: آینه میراث- سال دوازدهم- ضمیمه شماره ۳۴- سال ۱۳۹۳
اهدا کننده: سید محمدحسین حکیم
همچنین نگاه کنید
محمدقاسم قاسمی گنابادی محمدقاسم قاسمی گنابادی (نویسنده)
بهرام گرامی بهرام گرامی (با مقدمه)
زهرا مجیدی زهرا مجیدی (با مقدمه)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)
سید محمدحسین حکیم سید محمدحسین حکیم (اهدا کننده)