کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   حیّ علی خیرالعمل ولایة امیرالمؤمنین فی الأذان
حیّ علی خیرالعمل ولایة امیرالمؤمنین فی الأذان
زبان: عربی
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎2‎3‎/‎5‎4‎ ‎/‎ن‎2‎ ‎ح‎9
حیّ علی خیر العمل ولایة امیرالمؤمنین فی الأذان
حیّ علی خیر العمل ولایة امیرالمؤمنین فی الأذان
ناجی جزائری، چاپ اوّل، قم، ۱۴۳۶ق. برابر ۱۳۹۳ش.
سرشناسه: ناجی جزایری، سیّد هاشم، ۱۳۴۰
رده دیویی: ۲۹۷/۴۵۲
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۸۲-۵۳-۹
همچنین نگاه کنید
هاشم ناجی موسوی جزائری هاشم ناجی موسوی جزائری (نویسنده)
ناجی جزائری ناجی جزائری (ناشر)