کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   سوره
سوره
زبان: فارسی
گردآورنده جلد 2،3: محسن سلیمانی
گردآورنده جلد 5: رضا رهگذر
گردآورنده جلد 8: نقی سلیمانی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎0‎0‎7‎ ‎/‎س‎9‎ ‎ک‎9
سوره
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، تهران، شهریور ۱۳۶۲ش.، 8 جلد
شرح پدیدآور: گردآوری و تنظیم نقی سلیمانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: ادبیات‌ نوجوانان‌؛ ۱؛ ۵؛ ۶؛ ۷؛ ۸؛ ۹
توضیح: مصور.
مجموعه‌ای‌ از چندین‌ قصه‌، شعر، مقاله‌، نامه‌ نوجوانان‌ همراه‌ با نقد چند کتاب‌ ویژه‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ در چندین‌ مجلد
همچنین نگاه کنید
محسن سلیمانی محسن سلیمانی (گردآورنده جلد 2،3)
رضا رهگذر رضا رهگذر (گردآورنده جلد 5)
نقی سلیمانی نقی سلیمانی (گردآورنده جلد 8)
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری (ناشر)