کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎8‎/‎7‎ ‎/‎م‎3
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید
موسسه فرهنگی ترجمان وحی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، 8 جلد
شرح پدیدآور: مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید/ مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی
رده دیویی: ۲۹۷/۱۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک جلد 1: ۴-۵-۹۲۵۴۳-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 2: ۷-۴-۹۲۵۴۳-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 3: ۹-۱-۹۵۹۲۳-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 4: ۶-۲-۹۵۹۲۳-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 5: ۳-۳-۹۵۹۲۳-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 6: ۰-۴-۹۵۹۲۳-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 7: ۷-۵-۹۵۹۲۳-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 8: ۴-۶-۹۵۹۲۳-۶۰۰-۹۷۸
شابک دوره: ۱-۶-۹۲۵۴۳-۶۰۰-۹۷۸
یادداشت: این کتاب با حمایت و مشارکت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده است. و جلد ۱: تاریخ ترجمه قرآن، ترجمه پذیری و ناپذیری قرآن،‌دشواری‌های ترجمه قرآن، معرفی کتاب
جلد ۲ : مباحث زیربنایی ترجمه (بخش اول)
جلد ۳: مباحث زیربنایی ترجمه (بخش دوم)
جلد ۴:‌پژوهشی (بخش اول)
جلد ۵: پژوهشی (بخش دوم)
جلد ۶: نقد و ترجمه (بخش اول)
جلد ۷: نقد و ترجمه (بخش دوم)
جلد ۸: کلیّات
اهدا کننده: موسسه فرهنگی ترجمان وحی
همچنین نگاه کنید
موسسه فرهنگی ترجمان وحی موسسه فرهنگی ترجمان وحی (ناشر)