کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی
فهرست نسخه های خطی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎0‎ ‎/‎د‎2‎ ‎الف‎9
فهرست نسخه های خطی چهار کتابخانه مشهد
فهرست نسخه های خطی چهار کتابخانه مشهد
فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۵۱ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: نوشته کاظم مدیر شانه چی، عبدالله نوانی، تقی بینش
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مجموعه‌ فهرست‌ نسخه‌های‌ خطی‌ کتابخانه‌های‌ شهرستانهای‌ ایران‌ ؛ زیرنظر محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌:فرهنگ‌ ایران‌زمین‌؛سلسله‌ متون و تحقیقات۱۴
توضیح: این‌ کتاب‌ شامل‌ فهرست‌ نسخه‌های‌ خطی‌ کتابخانه‌های‌ مدرسه‌ سلیمان‌ خان‌ مشهد، کتابخانه‌ مدرسه‌ میرزا جعفر در مشهد، کتابخانه‌ جامع‌ گوهرشاد مشهد می‌باشد.
نمونه.
همچنین نگاه کنید
کاظم مدیر شانه چی کاظم مدیر شانه چی (نویسنده)
عبد الله نورانی عبد الله نورانی (نویسنده)
تقی بینش تقی بینش (نویسنده)
فرهنگ ایران زمین فرهنگ ایران زمین (ناشر)