کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران درباره نسخه های خطی
نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران درباره نسخه های خطی
عنوان موازی: ‎Bulletin de la bibliotheque centrale de ۱ Universite de Tehran
زبان: فارسی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > نشریات ادواری، نسخه های خطی فارسی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎2‎ ‎ن‎5
نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران درباره نسخه های خطی
نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران درباره نسخه های خطی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۱ش.، 12 جلد
شرح پدیدآور: زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار
اشراف: استاد محمدتقی دانش پژوه و استاد ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌؛ ش‌ ۶۷۷،۷۷۴،۸۸۰،۱۰۳۹؛ گنجینه‌ فهرست‌ و کتابشناسی‌