کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   نفحات الذّات
نفحات الذّات
زبان: عربی
نویسنده: کریم تارین الأنصاري
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎5‎3‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎ن‎‌‎7
نفحات الذّات
نفحات الذّات
دلیل ما، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.، 3 جلد
سرشناسه: تارین الأنصاری، کریم، ۱۳۳۷-
رده دیویی: ۸۹۲/۷
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد 1: ۱-۹۷۵-۳۹۷-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 2: ۷-۹۷۳-۳۹۷-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 3: ۴-۹۷۴-۳۹۷-۹۶۴-۶۷۸
شابک دوره: ۰-۹۷۲-۳۹۷-۹۶۴-۹۷۸
اهدا کننده: کریم تارین الأنصاري
همچنین نگاه کنید
کریم تارین الأنصاري کریم تارین الأنصاري (نویسنده)
دلیل ما دلیل ما (ناشر)