کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات   /   فرهنگ معاصر فارسی ـ انگلیسی (یکجلدی)
فرهنگ معاصر فارسی ـ انگلیسی (یکجلدی)
عنوان موازی: ‎Farhang Moaser English -Persian Dictionary‬.
زبان: فارسی، انگلیسی
نویسنده: سلیمان حییم
سرعنوان موضوعی: زبان انگلیسی > واژه نامه ها > فارسی
رده کنگره: ‎P‎E‎ ‎1‎6‎4‎5‎ ‎/‎ح‎9‎6‎6‎5‎ ‎ف‎2 , ‎P‎E‎ ‎1‎6‎4‎5‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎ح‎9‎6‎7‎
المطبوع من الكتاب:
فرهنگ معاصر فارسی ـ انگلیسی (یکجلدی)
فرهنگ معاصر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: سلیمان حییم
قطع: رقعى
نوع جلد: گالینگور
فرهنگ یک جلدی انگلیسی ـ فارسی حییم
فرهنگ یک جلدی انگلیسی ـ فارسی حییم
فرهنگ معاصر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: سلیمان حییم
قطع: رقعى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: چاپ‌ مکرر: ۱۳۷۳؛ بها: ۱۸۰۰۰ ریال‌
همچنین نگاه کنید
سلیمان حییم سلیمان حییم (نویسنده)
فرهنگ معاصر فرهنگ معاصر (ناشر)