کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار
فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار
عنوان برابر: فهرست کتابخانه سپهسالار
زبان: فارسی
نویسنده ج1و2: ابن یوسف شیرازی
نویسنده ج3و4و5: استاد محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی تهرانی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > تهران > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎ ‎س‎2
فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار
فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار
دانشگاه تهران، دانشکده معقول و منقول، تهران، 1977م.، 5 جلد
شرح پدیدآور: ابن یوسف شیرازی
مصحح جلد 4: علینقی منزوی تهرانی
مصحح جلد 5: استاد محمدتقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
توضیح: ج. ۱ -۲، تالیف ابن‌یوسف شیرازی.- ج.۳ -۴، از محمدتقی دانش‌پژوه و علینقی منزوی
عنوان جلد۳ -۴: فهرست کتابخانه سپهسالار
همچنین نگاه کنید
ابن یوسف شیرازی ابن یوسف شیرازی (نویسنده ج1و2)
استاد محمدتقی دانش پژوه استاد محمدتقی دانش پژوه (نویسنده ج3و4و5)
علینقی منزوی تهرانی علینقی منزوی تهرانی (نویسنده ج3و4و5)
دانشگاه تهران، دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران، دانشکده معقول و منقول (ناشر)