کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   آموزش عقاید
آموزش عقاید
زبان: فارسی
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
سرعنوان موضوعی: کلام شیعه امامیه، شیعه > عقاید، شیعه > اصول دین
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎1‎1‎/‎5‎ ‎/‎م‎5‎7‎ ‎آ‎8 , ‎B‎P‎ ‎2‎1‎1‎/‎5‎ ‎/‎آ‎8‎ ‎م‎5‎7
المطبوع من الكتاب:
آموزش عقاید
آموزش عقاید
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: محمدتقی مصباح یزدی
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
فروست: سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌؛ معاونت‌ پژوهشی‌۸۴
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
آموزش عقاید
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: محمدتقی مصباح یزدی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
فروست: سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی،معاونت‌ پژوهشی‌؛۸۴
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
چاپ‌ قبلی‌: سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌، معاونت‌ فرهنگی‌، ۱۳۶۵ (در دوجلد)