کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سیره نبوی / خاندان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم   /   النبی و مستقبل الدعوة
النبی و مستقبل الدعوة
زبان: عربی
نویسنده: مروان خلیفات
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎4‎/‎5‎5‎ ‎/‎ن‎2‎ ‎خ‎8
النبی و مستقبل الدعوة
مرکز الأبحاث العقائدیة، قم، ۱۴۲۰ق.
شرح پدیدآور: تالیف مروان خلیفات
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۳۱۹-۱۹۰-۷
فروست: سلسله‌ الرحله‌ الی‌ الثقلین‌؛۱
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۶۰ - ۵۵؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
اهدا کننده: مرکز الأبحاث العقائدیة
همچنین نگاه کنید
مروان خلیفات مروان خلیفات (نویسنده)
مرکز الأبحاث العقائدیة مرکز الأبحاث العقائدیة (ناشر)