کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه نظری   /   تحول فهم دین
تحول فهم دین
عنوان فرعی: نقدی‌ فشرده‌ بر نظریه‌ قبض‌ و بسط تئوریک‌ شریعت‌
زبان: فارسی
نویسنده: احمد واعظی
سرعنوان موضوعی: سروش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۳۲۴ - . > ق‍ب‍ض‌ و ب‍س‍ط ت‍ئ‍وری‍ک‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، دین > فلسفه
رده کنگره: ‎B‎D‎ ‎5‎7‎3‎ ‎/‎س‎4‎ ‎ق‎2‎0‎8‎4‎8
تحول فهم دین
تحول فهم دین
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: احمد واعظی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۶۶۱۰-۰۲-۱
فروست: موسسه‌ فرهنگی‌ اندیشه‌ معاصر؛ ۱۲. کلام‌ و دین‌پژوهی‌؛۴
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
آثار مرتبط
قبض و بسط تئوریک شریعت ۱. قبض و بسط تئوریک شریعت (ردیه برای)
نظریه تکامل معرفت دینی
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹ش.
موسسه فر‌هنگی‌ صر‌اط، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
همچنین نگاه کنید
احمد واعظی احمد واعظی (نویسنده)
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر (ناشر)