کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   زنبیل حاج فرهاد میرزا
زنبیل حاج فرهاد میرزا
زبان: فارسی
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎7‎2‎7‎6‎ ‎/‎ز‎8
زنبیل حاج فرهاد میرزا
زنبیل حاج فرهاد میرزا
انتشارات فراهانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
شرح پدیدآور: زنبیل حاج فرهاد میرزا/ به قلم فرهاد میرزا معتمدالدوله پسر عباس میرزا ولیعهد؛ با مقدمه محمد رمضانی؛ به اهتمام و کوشش شمس فراهانی؛ محقق و تصحیح قربان نجفی.
سرشناسه: فرهاد میرزا قاجار، ۱۳۰۵-۱۲۳۳ ق.
شناسه افزوده: رمضانی، محمد، ۱۳۴۶-۱۲۸۳، مقدمه نویس و فراهانی، شمس، ۱۳۱۴ و نجفی، قربان، مصحح
محقق: قربان نجفی
با مقدمه: محمد رمضانی
مصحح: قربان نجفی
به کوشش: شمس فراهانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۷-۲۶-۸۱۵۸-۶۰۰-۹۷۸
یادداشت: کتاب حاضر تحت عنوان "زنبیل" در سال ۱۳۶۷ توسط انتشارات کلاله خاور منتشر شده است.
همچنین نگاه کنید
فرهاد میرزا قاجار فرهاد میرزا قاجار (نویسنده)
قربان نجفی قربان نجفی (محقق)
محمد رمضانی محمد رمضانی (با مقدمه)
شمس فراهانی شمس فراهانی (به کوشش)
انتشارات فراهانی انتشارات فراهانی (ناشر)