کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   امیر کبیر و ناصرالدین شاه
امیر کبیر و ناصرالدین شاه
زبان: فارسی
نویسنده: سید علی آل داوود
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎8‎3‎ ‎/‎آ‎7‎ ‎الف‎8
امیر کبیر و ناصرالدین شاه
امیر کبیر و ناصرالدین شاه
کتاب رایزن، تهران، ۱۳۹۵ش.
شرح پدیدآور: امیرکبیر و ناصرالدین شاه/ سید علی آل داود.
سرشناسه: آل داود، سیدعلی، ۱۳۳۱-
رده دیویی: ۹۵۵/۰۷۴۵۰۷۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۴-۶-۹۵۶۳۳-۶۰۰-۹۷۸
همچنین نگاه کنید
سید علی آل داوود سید علی آل داوود (نویسنده)
کتاب رایزن کتاب رایزن (ناشر)