کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   پندنامه یحیویه
پندنامه یحیویه
زبان: فارسی
نویسنده: امیر نظام گروسی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎9‎9‎6‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎ب‎9
پندنامه یحیویه
پندنامه یحیویه
نشر نقره، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.
شرح پدیدآور: پندنامه یحیویه/ به انشاء و خطّ امیر نظام گرُوسی (حسنعلیخان) با مقدمه: م- سعید وزیری
با مقدمه: منوچهر سعید وزیری
قطع: رقعى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
امیر نظام گروسی امیر نظام گروسی (نویسنده)
منوچهر سعید وزیری منوچهر سعید وزیری (با مقدمه)
نشر نقره نشر نقره (ناشر)