کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   سفری دور و دراز در ایران بزرگ
سفری دور و دراز در ایران بزرگ
زبان: فارسی
مترجم: شاهرخ باور
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎8‎1‎ ‎/‎ف‎4‎ ‎س‎7
سفری دور و دراز در ایران بزرگ
سفری دور و دراز در ایران بزرگ
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.
شرح پدیدآور: سفری دور و دراز در ایران بزرگ: خاطرات ریچارد نلسون فرای/ ترجمه شاهرخ باور؛ ویراسته کاظم فیروزمند.
سرشناسه: فرای، ریچارد نلسون، ۱۹۲۰-۲۰۱۴ م.
شناسه افزوده: باور، شاهرخ، ۱۳۲۰-، مترجم. و فیروزمند، کاظم، ۱۳۲۷-، ویراستار.
ویراستار: کاظم فیروزمند
رده دیویی: ۹۵۵/۰۸۲۲۰۴۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۱-۴۹-۶۷۲۱-۶۰۰-۹۷۸
آثار مرتبط
۱. Greater Iran: a 20th century odyssey (ترجمه برای)
همچنین نگاه کنید
شاهرخ باور شاهرخ باور (مترجم)
کاظم فیروزمند کاظم فیروزمند (ویراستار)
نشر نامک نشر نامک (ناشر)