کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Le Pentateuque
Le Pentateuque
آثار مرتبط
عهد عتیق ۱. عهد عتیق (ترجمه با عنوان)
مترجم: پیروز سیار
انتشارات هرمس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴ش.