کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   مرآت الوقایع مظفری
مرآت الوقایع مظفری
زبان: فارسی
نویسنده: عبدالحسین کاشانی
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎9‎3‎ ‎/‎س‎2‎ ‎م‎4
مرآت الوقایع مظفری
مرآت الوقایع مظفری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: مرآت الوقایع مظفری/ تألیف: عبدالحسین خان ملک المورخین؛ تصحیح عبدالحسین نوایی
سرشناسه: سپهر، عبدالحسین، ۱۲۵۰-۱۳۱۲
شناسه افزوده: نوایی، عبدالحسین، ۱۳۰۲-۱۳۸۳، مصحح
مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی
رده دیویی: ۹۵۵/۰۷۴۶۰۹۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک جلد 1: ۸-۲۶-۸۷۰۰-۹۶۴-۹۷۸
شابک دوره: ۱-۲۵-۸۷۰۰-۹۶۴-۹۷۸
اهدا کننده: مهندس سید هادی طباطبائی یزدی