کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   مذاهب   /   روش شناسی مطالعات دینی
روش شناسی مطالعات دینی
زبان: فارسی
نویسنده: احد فرامرز قراملکی
سرعنوان موضوعی: دین > تحقیق، دین > روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
رده کنگره: ‎B‎L‎ ‎4‎1‎ ‎/‎ف‎4‎ ‎ر‎9
روش شناسی مطالعات دینی
روش شناسی مطالعات دینی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: احد فرامرز قرامکی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۹۱۹۹۰-۵-۵
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۳۵۵] - ۳۶۰؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
جدول.
همچنین نگاه کنید
احد فرامرز قراملکی احد فرامرز قراملکی (نویسنده)
دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (ناشر)