کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   محمد ارکون روش‌شناسی و تحلیل آثار
محمد ارکون روش‌شناسی و تحلیل آثار
زبان: فارسی
نویسنده: مهدی رجبی، مسلم طاهری، حسن توسلی
محمد ارکون روش‌شناسی و تحلیل آثار
محمد ارکون روش‌شناسی و تحلیل آثار
المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
شرح پدیدآور:
محمد ارکون روش‌شناسی و تحلیل آثار ( بازخوانی انتقادی اندیشه معاصر مسلمین (۱) )/ به اهتمام: سید هاشم میلانی، سید محسن موسوی اصفهانی/ نویسندگان: مهدی رجبی، مسلم طاهری، حسن توسلی/ ناظر علمی: محمدعلی عسگری

به اهتمام: سید محسن موسوی اصفهانی و سید هاشم میلانی
قطع: رحلى كوچك
فروست: بازخوانی انتقادی اندیشه معاصر مسلمین (۱)
درباره مجموعه:
مجموعه پژوهش‌های «بازخوانی انتقادی اندیشه معاصر مسلمین» با هدف شناسایی و تحلیل چالش‌های معرفتی اندیشمندان جهان اسلام در رویارویی سنت با مدرنیته غربی تدوین شده است. هر دفتر، به بررسی و نقد منظومه فکری برخی از اندیشمندان برجسته فکر معاصر، همراه با ارائه کتاب‌شناخت تحلیلی و نمایه تفصیلی موضوعات مطرح شده در آثار مهم آنها می‌پردازد.
اثر حاضر که نخستین دفتر از این مجموعه است به بررسی پروژه فکری محمد ارکون اندیشمند الجزایری اختصاص یافته و شامل این فصول است:
۱. روش‌شناسی بنیادین پروژه «نقد عقل اسلامی»
۲. معرفی تحلیلی ۱۰ عنوان منتخب از آثار مهم او
۳. نمایه تفصیلی موضوعات آثار منتخب.
همچنین نگاه کنید
مهدی رجبی مهدی رجبی (نویسنده)
مسلم طاهری مسلم طاهری (نویسنده)
حسن توسلی حسن توسلی (نویسنده)
سید محسن موسوی اصفهانی سید محسن موسوی اصفهانی (به اهتمام)
سید هاشم میلانی سید هاشم میلانی (به اهتمام)
المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة (ناشر)