کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   طبقات و تراجم محدثین   /   الاجازة الکبیرة القرشیة
الاجازة الکبیرة القرشیة
زبان: عربی
نویسنده: سید عبداللطیف قریشی کوه‌کمری
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ح‎5‎ ‎الف‎3
الاجازة الکبیرة القرشیة
الاجازة الکبیرة القرشیة
انتشارات خویی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۷ش.
شرح پدیدآور: الاجازة الکبیرة القرشیة بضمیمة الاجازة الموجزة القرشیة والاجازة الوجیزة القرشیة/ سید عبد اللطیف القرشي الکوهکمري؛ صحّحه و قدّم علیه: علی الصدرائي الخوئي
سرشناسه: قرشی کوه کمری، سید عبداللطیف، ۱۳۱۰-۱۳۹۵ ش
مصحح: علی صدرائی خوئی
رده دیویی: ۲۹۷/۲۹۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۷-۱-۹۷۲۵۷-۶۰۰-۹۷۸