کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   دانشنامه خط فارسی
دانشنامه خط فارسی
زبان: فارسی
نویسنده: کاظم استادی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎2‎7‎2‎5‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎د‎2
دانشنامه خط فارسی
دانشنامه خط فارسی
مؤلف، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، 15 جلد
شرح پدیدآور: دانشنامه خط فارسی/ کاظم استادی
سرشناسه: استادی، کاظم، ۱۳۵۴ش-
به کوشش: کاظم استادی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
شابک جلد 1: ۶-۳۷۲۰-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 10: ۹-۳۷۲۹-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 11: ۵-۳۷۳۰-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 12: ۸-۳۷۳۹-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 13: ۲-۳۷۳۱-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 14: ۹-۳۷۳۲-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 15: ۶-۳۷۳۳-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 2: ۳-۳۷۲۱-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 3: ۰-۳۷۲۲-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 4: ۷-۳۷۲۶-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 5: ۴-۳۷۲۴-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 6: ۱-۳۷۲۵-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 7: ۸-۳۷۲۶-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 8: ۵-۳۷۲۷-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 9: ۲-۳۷۲۸-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شابک دوره: ۹-۳۳۲۳-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
یادداشت:
جلد ۱: درآمدی بر فلسفۀ خط، جلد ۲: خط در ایران (۱و۲)، جلد ۳: سیر تحول خط عمومی، جلد ۴: نویسه گردانی و متون اسلامی، جلد ۵: تند نویسی و آیندۀ جدانویسی خط فارسی، جلد ۶: تاریخچۀ تغییر خط فارسی، جلد ۷: فعالان اصلاح الفبا و خط، جلد ۸: آخوندزاده و تغییر خط، جلد ۹: ملکم خان و تغییر خط، جلد ۱۰: درسهایی از مکتب اسلام و تغییر خط، جلد ۱۱: حکم فقهی تغییر خط، جلد ۱۲: مجموعه مقالاتی از موافقان و مخالفانِ تغییرِ خطِ فارسی، جلد ۱۳: در ادامۀ مجموعه مقالاتی از موافقان و مخالفانِ تغییرِ خطِ فارسی، جلد ۱۴: هولوکاست خط فارسی (خبرها و نظرهایی جدید پیرامون تغییر خط فارسی)، جلد ۱۵: کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط

اهدا کننده: کاظم استادی
همچنین نگاه کنید
کاظم استادی کاظم استادی (نویسنده)