کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   حماسه فتحنامه نایبی
حماسه فتحنامه نایبی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎7‎9‎1‎9‎ ‎/‎ح‎8‎ ‎ی‎7
حماسه فتحنامه نایبی
حماسه فتحنامه نایبی
انتشارات اسپرک، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ق.
شرح پدیدآور: حماسه فتحنامه نایبی؛ فصلی از تاریخ تحریف شده عیاری و طغیان/ سید اسدالله منتخب‌السادات یغمائی/ با مقدمه و تصحیح عبدالحسین ملک‌المورخین سپهر/ با اهتمام و توضیحات علی دهباشی
سرشناسه: منتخب‌السادات یغمائی، سید اسدالله، ۱۳۵۰-۱۲۷۹ ق.
با مقدمه: عبدالحسین کاشانی
مصحح: عبدالحسین کاشانی
به اهتمام: علی دهباشی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
همچنین نگاه کنید
سید اسدالله منتخب‌السادات یغمائی سید اسدالله منتخب‌السادات یغمائی (نویسنده)
عبدالحسین کاشانی عبدالحسین کاشانی (با مقدمه)
علی دهباشی علی دهباشی (به اهتمام)
انتشارات اسپرک انتشارات اسپرک (ناشر)