کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   درس‌های مکاسب
درس‌های مکاسب
زبان: فارسی
گردآورنده: سید محسن مرتضوی
تقریر درس: آیة الله حاج سید حسن مرتضوی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎9‎0‎/‎1
درس‌های مکاسب
درس‌های مکاسب
مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، قم، ۱۳۹۹ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: درس‌های مکاسب: (برگرفته از درس‌های فقیه عالی قدر حضرت آیة الله حاج سید حسن مرتضوی (دامت برکاته) / سید محسن مرتضوی
سرشناسه: مرتضوی، سیدحسن، ۱۳۱۱ ش
شناسه افزوده: مرتضوی، سید محسن، ۱۳۶۵ ، گردآورنده
رده دیویی: ۲۹۷/۳۲۷
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد اول: ۵-۲۲۷۰-۰۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد دوم: ۲-۲۲۷۱-۰۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک دوره: ۹-۲۲۶۹-۰۹-۹۶۴-۹۷۸
اهدا کننده: سید عبدالهادی مرتضوی
همچنین نگاه کنید
سید محسن مرتضوی سید محسن مرتضوی (گردآورنده)
آیة الله حاج سید حسن مرتضوی آیة الله حاج سید حسن مرتضوی (تقریر درس)
مؤسسه بوستان کتاب مؤسسه بوستان کتاب (ناشر)
سید عبدالهادی مرتضوی سید عبدالهادی مرتضوی (اهدا کننده)