کتب چاپی
عقل سرخ
عنوان فرعی: بیست مقاله
زبان: فارسی
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
گردآورنده: محمد کاظم حیدری، محمد اسفندیاری
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎4‎5‎ ‎/‎ع‎7‎ ‎ح‎7‎5
عقل سرخ
دلیل ما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: محمدرضا حکیمی؛ گردآورندگان محمدکاظم حیدری، محمد اسفندیاری
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه به صورت زیرنویس.
همچنین نگاه کنید
استاد محمدرضا حکیمی استاد محمدرضا حکیمی (نویسنده)
محمد کاظم حیدری محمد کاظم حیدری (گردآورنده)
محمد اسفندیاری محمد اسفندیاری (گردآورنده)
دلیل ما دلیل ما (ناشر)