کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   بلدیات العراق فی العهد العثمانی 1534م ـ 1918
بلدیات العراق فی العهد العثمانی 1534م ـ 1918
عنوان فرعی: دراسة تاریخیة
زبان: عربی
نویسنده: عبدالعظیم عباس نصار
سرعنوان موضوعی: عراق > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎7‎7‎ ‎/‎ن‎6‎ ‎ب‎8
بلدیات العراق فی العهد العثمانی 1534م ـ 1918
بلدیات العراق فی العهد العثمانی 1534م ـ 1918
المکتبة الحیدریة، ۱۴۲۷ق.
شرح پدیدآور: تالیف عبدالعظیم عباس نصار
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۶۴-۵۰۳-۰۷۴-۹
همچنین نگاه کنید
عبدالعظیم عباس نصار عبدالعظیم عباس نصار (نویسنده)
المکتبة الحیدریة المکتبة الحیدریة (ناشر)