کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص
حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص
عنوان فرعی: مع الشرح المذکور فی هامشها علی التمام
زبان: عربی
نویسنده: محمد عرفه دسوقی
سرعنوان موضوعی: خطیب ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۷۳۹ > تلخیص المفتاح > نقد و تفسیر، تفتازانی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۷۹۲ - ۷۲۲؟ق‌ > مختصر المعانی، زبان عربی > معانی و بیان
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎6‎1‎ ‎/‎س‎8‎ ‎م‎7‎2 , ‎P‎J‎ ‎6‎1‎6‎1‎ ‎/‎م‎7‎2‎ ‎س‎8 , ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎ ‎/‎د‎5‎ ‎ح‎2‎
المطبوع من الكتاب:
شروح التلخیص
شروح التلخیص
موسسه اسماعیلیان، قم، 4 جلد
شرح پدیدآور: و هی مختصر العلامه سعدالدین التفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی و مواهب الفتاح فی شرح تلخیص المفتاح لابن یعقوب المغربی و عروس الافراح فی شرح تلخیص المفتاح لبهاء الدین السبكی؛ قدم وضع بالهامش كتاب الایضاح لمٶلف التلخیص جعله كالشرح له و حاشیة الدسوقی علی شرح السعد
سرشناسه: تفتازانی، مسعود بن عمر، ۷۲۲- ۷۹۲ ق.
رده دیویی: ۸۰۸/۰۴
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
یادداشت: كتاب حاضر شرحی است بر تلخیص المفتاح خطیب قزوینی كه آن خود تلخیص مفتاح العلوم سكاكی است
اهدا کننده: احمد موحدی
شروح التلخیص
شروح التلخیص
دار الهادی، چاپ چهارم، بیروت، ۱۹۹۲ش.، 4 جلد
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص
حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص
مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: محمد بن محمد الدسوقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: ۱۳۰۷ق.
محل افست: ترکیه
آثار مرتبط
مختصر المعانی ۱. مختصر المعانی (حاشیه برای)
نویسنده: مسعود تفتازانی
• شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی ۲. مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی (مختصر با عنوان)
گردآورنده: علی اقشهری
شکوری، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۲ش.
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۳ش.