کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   هنرهای زیبا   /   ستون لوحة فنیة فی 60 [شصت] حزب من القرآن الکریم
ستون لوحة فنیة فی 60 [شصت] حزب من القرآن الکریم
عنوان قراردادی: قرآن. برگزیده
زبان: عربی
به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده: احمد حسینی
سرعنوان موضوعی: قرآن > تزئین، تذهیب ایرانی
رده کنگره: ‎N‎D‎ ‎/‎3‎2‎4‎1‎ ‎/‎س‎2
ستون لوحة فنیة فی 60 [شصت] حزب من القرآن الکریم
ستون لوحة فنیة فی 60 [شصت] حزب من القرآن الکریم
إحیاء التراث الإسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۵ق. برابر ۱۳۸۳ش. برابر 2004م.
شرح پدیدآور: اعتنی بها احمد الحسینی
رده دیویی: ۷۴۵/۶۷۰
قطع: خشتى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۸۵۸۹-۱۸-۶
همچنین نگاه کنید
سید احمد حسینی اشکوری سید احمد حسینی اشکوری (به کوشش)
احمد حسینی احمد حسینی (نویسنده)
إحیاء التراث الإسلامی إحیاء التراث الإسلامی (ناشر)