کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مقالات سعید نفیسی در زمینه زبان و ادب فارسی
مقالات سعید نفیسی در زمینه زبان و ادب فارسی
زبان: فارسی
به کوشش: محمدرسول دریاگشت
نویسنده: سعید نفیسی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎8‎2‎5‎5‎ ‎/‎آ‎4
مقالات سعید نفیسی در زمینه زبان و ادب فارسی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: به کوشش محمدرسول دریاگشت
قطع: رقعى
نوع جلد: سخت
شابک: ۹۶۴-۶۰۵۳-۷۵-۰
توضیح: نمایه.
اهدا کننده: استاد ایرج افشار
همچنین نگاه کنید
محمدرسول دریاگشت محمدرسول دریاگشت (به کوشش)
سعید نفیسی سعید نفیسی (نویسنده)
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار (ناشر)
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (اهدا کننده)