کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق)
جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق)
زبان: فارسی
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > سلجوقیان ، ٤٢٩-٥٩٠ق.، نثر فارسی > قرن 7ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎0‎2‎9‎ ‎/‎ج‎2‎7‎ ‎ر‎9
جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق)
جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: تالیف رشیدالدین فضل الله همدانی؛تصحیح و تحشیه محمد روشن
با تعلیق: محمد روشن
مصحح: محمد روشن
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۸۷۰۰-۳۸-۱
فروست: میراث مکتوب؛ ۱۵۶. .تاریخ و جغرافیا؛ ۳۰.
توضیح: نمایه.
همچنین نگاه کنید
رشیدالدین فضل الله رشیدالدین فضل الله (نویسنده)
محمد روشن محمد روشن (با تعلیق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)