کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر)
جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر)
زبان: فارسی
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
سرعنوان موضوعی: هند > تاریخ، سند (ایالات) > متون قدیمی در قرن 14.، جام‍و و ک‍ش‍م‍ی‍ر، نثر فارسی > قرن 7ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎0‎2‎9‎ ‎/‎ج‎2‎8‎ ‎ر‎9
جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر)
جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: تالیف رشیدالدین فضل الله همدانی؛تصحیح و تحشیه محمد روشن
با تعلیق: محمد روشن
مصحح: محمد روشن
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۸۷۰۰-۰۴-۴
فروست: جامع‌ التواریخ‌، ۱۲۷. تاریخ‌ و جغرافیا، ۱۹
توضیح: مصور.
واژه نامه.
همچنین نگاه کنید
رشیدالدین فضل الله رشیدالدین فضل الله (نویسنده)
محمد روشن محمد روشن (با تعلیق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)