کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر   /   خزائن الأنوار و معادن الأخبار
خزائن الأنوار و معادن الأخبار
زبان: فارسی
نویسنده: محمدرضا خاتون آبادی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎9‎7‎/‎3‎ ‎/‎خ‎4‎ ‎م‎4
خزائن الأنوار و معادن الأخبار
خزائن الأنوار و معادن الأخبار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: تالیف میرمحمدرضابن‌محمدمومن خاتون آبادی؛ تصحیح و تحقیق مریم ایمانی خوشخو
محقق: مریم ایمانی خوشخو
مصحح: مریم ایمانی خوشخو
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ۹۶۴-۸۷۰۰-۳۶-۶
فروست: میراث مکتوب؛ ۱۵۳: علوم و معارف؛ ۴۹
توضیح: کتابنامه: ص. ۵۱۸ - ۵۴۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.