کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره)
جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره)
زبان: فارسی
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
سرعنوان موضوعی: اروپا > تاریخ، نثر فارسی > قرن 7ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎0‎2‎9‎ ‎/‎ج‎2‎3‎ ‎ر‎9
جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره)
جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: تالیف رشیدالدین فضل الله همدانی؛تصحیح و تحشیه محمد روشن
مصحح: محمد روشن
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۸۷۰۰-۰۳-۶
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۱۲۴.تاریخ و جغرافیا؛ ۲۰.
توضیح: نمونه.
همچنین نگاه کنید
رشیدالدین فضل الله رشیدالدین فضل الله (نویسنده)
محمد روشن محمد روشن (مصحح)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)