کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   جامع الدروس العربیة
جامع الدروس العربیة
زبان: عربی
نویسنده: مصطفی غلایینی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > شواهد شعری، زبان عربی > صرف و نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎4‎1‎ ‎/‎غ‎8‎ ‎ج‎2‎
جامع الدروس العربیة
جامع الدروس العربیة
ناصرخسرو، تهران، ۲ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف مصطفی الغلایینی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
تاریخ افست: 1912م.
محل افست: بیروت
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
همچنین نگاه کنید
مصطفی غلایینی مصطفی غلایینی (نویسنده)
ناصرخسرو ناصرخسرو (ناشر)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)