کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   توضیح المبانی فی شرح مختصر المعانی
توضیح المبانی فی شرح مختصر المعانی
زبان: فارسی
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
سرعنوان موضوعی: خطیب ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۷۳۹ > تلخیص المفتاح > نقد و تفسیر، تفتازانی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۷۹۲ - ۷۲۲؟ق‌ > مختصر المعانی، زبان عربی > معانی و بیان
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎ ‎/‎خ‎6‎ ‎ت‎8‎0‎8‎3‎4‎
توضیح المبانی فی شرح مختصر المعانی
توضیح المبانی فی شرح مختصر المعانی
وجدانی، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدجواد ذهنی تهرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: این‌ کتاب‌ شرح‌ فارسی‌ مختصر المعانی‌ تفتازانی‌ است‌ که‌ خود شرح‌ تلخیص‌ المفتاح‌ خطیب‌ قزوینی‌ می‌باشد که‌ آن‌ نیز تلخیص‌ از مفتاح‌ العلوم‌ سکاکی‌ است‌.
عنوان‌ عطف‌: توضیح‌ المعانی‌، یا، راهنمای‌ فارسی‌ مختصر المعانی‌.
نمونه.
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
مختصر المعانی ۱. مختصر المعانی (شرح برای)
نویسنده: مسعود تفتازانی
• شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
همچنین نگاه کنید
محمدجواد ذهنی تهرانی محمدجواد ذهنی تهرانی (نویسنده)
وجدانی وجدانی (ناشر جلد 2)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)