کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   حاشیة الصبان علی شرح الاشمونی
حاشیة الصبان علی شرح الاشمونی
زبان: عربی
نویسنده: محمد صبان
سرعنوان موضوعی: ابن م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۶۷۲ - ۶۰۰ق‌ > الفیه > نقد و تفسیر، زبان عربی > نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎1‎8‎ ‎الف‎7‎0‎2‎2‎5‎4‎
حاشیة الصبان
حاشیة الصبان
زاهدی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: محمد بن علی الصبان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
شرح الاشمونی علی الفیة ابن مالک ۱. شرح الاشمونی علی الفیة ابن مالک (حاشیه برای)
نویسنده: علی بن محمد الاشمونی
• حاشیة الصبان، زاهدی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد
همچنین نگاه کنید
محمد صبان محمد صبان (نویسنده)
زاهدی زاهدی (ناشر)
شریف الرضی شریف الرضی (ناشر)
عیسی البابی الحلبی و شرکاء عیسی البابی الحلبی و شرکاء (افست)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)